Nauki o wierze

W naszym kraju żyje wielu protestantów, ale jednak dominują katolicy. Wiara katolicka w wielu rodzinach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Już małe dzieci uczą się od swoich babć i rodziców pacierza, modlitw, uczestnictwa w niedzielnej mszy. Bardzo często to dziadkowie, a nie rodzice przekazują wiarę swoim wnukom. Wiele starszych osób dałoby wiele, aby ich dzieci i wnuki przejęły katolicką wiarę, jednak dzisiaj bywa inaczej. Rodzice bardzo często wychowują swoje dzieci w ogromnej wolności i dają dzieciom nieograniczone prawo do wyboru własnej drogi, w tym również do wyboru własnej religii. Trudno powiedzieć czy to dobrze czy to źle. Na pewno jednak niedojrzały człowiek nie potrafi dokonać tego wyboru rozsądnie. Raczej będzie kierował się emocjami. Protestanci dokonują chrztu w wieku dojrzałym. Katolicy za to chrzczą małe dzieci. W kościele katolickim to rodzice podejmują decyzję o chrzcie dziecka. Inaczej jest w kościołach protestanckich gdzie młody człowiek podejmuje decyzję o chrzcie samodzielnie, chociaż oczywiście pod wpływem nauk przekazywanych przez rodziców i otoczenie.