Kursy języków romańskich
Kursy językowe z języka angielskiego należą do najbardziej popularnych, ale nie są to jedyne kursy językowe, jakie możemy realizować. Kursy językowe z języków romańskich są coraz częściej wybierane, jako alternatywny kurs języka obcego.

Języki romańskie to języki południowej Europy. Zaliczają się do nich język hiszpański, język francuski oraz język włoski. Język hiszpański oraz język włoski, zaliczane są do stosunkowo łatwych w nauce języków. Ich gramatyka nie jest skomplikowana, a słownictwo (zwłaszcza w języku hiszpańskim) zawiera wiele słów bardzo podobnych do języka angielskiego (język ten w mniejszym lub większym stopniu zna prawie każdy, co znacznie ułatwia naukę). Ponadto te dwa języki mają ze sobą wiele wspólnych, lub podobnych wyrazów co sprawia, że jeśli liznęliśmy jednego to łatwiej nam idzie z drugim.

Kursy językowe z języka francuskiego, to już trochę inna para kaloszy. Język ten ma trudniejszą wymowę oraz skomplikowaną gramatykę, co czyni go trudniejszym w nauce, od dwóch wcześniej wspomnianych języków.