BHP czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny,  choć zaniedbywany aspekt każdego stanowiska pracy. Związane jest to z faktem, że zarówno w pracy przy biurku jak i w pracy fizycznej mogą zdarzyć się sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia. Dlatego tak ważna jest znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem i ich przestrzeganie.

Jednym z elementów bhp jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje tą określają rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. odnośnie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.).

Instrukcja taka zawiera między innymi: plany budynku i okolicznych budynków oraz schemat ewakuacji. Sprzęt przeciwpożarowy tj. gaśnice i warunki ich użytkowania oraz serwisowania. Procedury postępowania, które maja zapobiec wywołaniu pożaru w przypadku prac ryzykownych oraz procedury postępowania w razie pożaru.
Podsumowując, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ma za zadanie zapobieganie lub zwalczanie pożaru w określonym miejscu.