Instalacja samolotu ? to instalacja wchodząca w skład wyposażenia stałego samolotu i wyróżniająca się tym, że należące do niej elementy (np. przewody, urządzenia) mają wspólne przeznaczenie, bądź też wytwarzają i rozprowadzają określony rodzaj energii do przyrządów i urządzeń, w których jest ona wykorzystywana. Przykładami instalacji pierwszego rodzaju są instalacje przeciwoblodzeniowe i przeciwpożarowe. Instalacjami drugiego rodzaju są instalacje elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne. Do instalacji tych, zwanych energetycznymi, zalicza się niekiedy silniki przetwarzające dany rodzaj energii na pracę mechaniczną (np. silniki elektryczne), ale na ogół tylko wówczas, gdy silniki te nie tworzą całości konstrukcyjnej z odpowiednimi przyrządami lub urządzeniami. Instalacja paliwowa samolotu służy do doprowadzania paliwa do silnika na każdej wysokości i w każdych warunkach lotu, w niezbędnej ilości pod niezbędnym ciśnieniem. Instalacja paliwowa składa się ze zbiorników, zaworów odcinających, zwrotnych i do lotów odwróconych, filtrów, pomp rozruchowych, przewodów paliwa (sztywnych i giętkich).