Instalacja pneumatyczna jest to instalacja energetyczna, w której czynnikiem roboczym jest powietrze sprężone przez sprężarkę. Sprężarka ładuje jednocześnie zasobnik-butlę, tak że zasilanie instalacji odbywa się równolegle z butli i sprężarki. W samolotach lekkich do uruchamiania np. tylko podwozia stosuje się instalacje pneumatyczne bezsprężarkowe, których butle ładowane są na ziemi z butli lotniskowych lub przez sprężarki pneumatyczne. Typowa instalacja pneumatyczna składa się ze sprężarki powietrza napędzanej bezpośrednio przez silnik samolotu, filtrów oczyszczających sprężone powietrze z wody i zanieczyszczeń, zaworu redukcyjnego utrzymującego odpowiednie ciśnienie w instalacji, zasobników sprężonego powietrza, zaworu odcinającego, przewodów sztywnych stalowych oraz licznych odpowiednio rozmieszczonych zaworów jednokierunkowych (zwrotnych). Rozróżnia się instalacje pneumatyczne: niskiego ciśnienia (w granicach 3…7 MPa) i wysokiego ciśnienia (ok. 20 MPa i wyżej).