Doktryny protestantyzmu

Protestantyzm jest jednym z głównych oprócz katolicyzmu i prawosławia odłamów wiary chrześcijańskiej. Obejmuje on Kościoły oraz wspólnoty religijne powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku reformacji, która miała miejsce w szesnastym wieku.
Termin ten pochodzi od protestu złożonego w 1529 roku przez luteran w sześciu księstw oraz czternastu miastach Rzeszy przeciw stanowiącym większość w państwie katolikom, którzy to wcześniej podjęli stosowną uchwałę, żądającą zakończenia reformacji rozpoczętej przez protestanta Marcina Lutra.
Pod tym pojęciem początkowo rozumiano tylko ewangeliczne Kościoły oraz wyznania powstałe w szesnastym wieku, w dobie rozwoju reformacji. Z czasem pojęcie to rozszerzono na inne Kościoły oraz wyznania powstałe w wyniku drugiej reformacji.
Protestanci wyznają doktryny, które łączą wszystkie Kościoły oraz wyznania protestanckie.
Zgodnie z nimi jedynym źródłem objawienia jest Biblia, w związku z tym znaczenie tradycji chrześcijańskich jest ograniczone.
Protestantyzm odrzuca wszelkich pośredników w kontakcie wiernych z Bogiem, a także spowiedzi indywidualnej. Wierni tego odłamu uznają jedynie dwa sakramenty takie jak: chrzest oraz komunia święta
Co więcej, wiara ta odrzuca kult Marii, świętych, relikwii oraz odpustów, zakony oraz celibat.