Czy wysoki iloraz inteligencji pomaga w życiu?

Wielokrotnie słyszy się opinie, jakoby ponadprzeciętnie wysoki iloraz inteligencji był gwarancją życiowego sukcesu. Psychologowie od lat toczą spory, czy wysokie IQ ma realny wpływ na nasze życie. Przeciwnicy tezy o związku poziomu inteligencji z osiąganiem sukcesów w różnych dziedzinach życia uważają, że od inteligencji dedukcyjnej mierzonej przez standardowe testy IQ ważniejsza jest inteligencja emocjonalna.

W latach osiemdziesiątych naukowcy zajmujący się badaniem ludzkiego umysłu przeprowadzili ciekawy eksperyment na jednym z amerykańskich college’ów. Zebrali grupę studentów chętnych do wzięcia udziału w badaniu i przeprowadzili na nich test na inteligencję. Eksperyment miał w założeniu sprawdzić czy zdolności umysłowe mają związek z osiąganiem sukcesów w szerszym horyzoncie czasowym. Naukowcy zebrali dane kontaktowe studentów i skontaktowali się z nimi dopiero po ośmiu latach. Dorośli już uczestnicy badania mieli odpowiedzieć na kilkanaście pytań związanych z ich stylem życia.

Wyniki eksperymentu były zaskakujące. Okazało się, że grupa osób, które podczas nauki w college’u osiągnęły wyjątkowo wysokie wyniki w teście na inteligencję, miały w dorosłym życiu o wiele wyższe zarobki, cieszyły się lepszym zdrowiem i były bardziej zadowolone ze swojego życia rodzinnego. Istotny był również fakt, że grupa badanych o IQ wyższym niż 130 osiągnęła najwyższe stopnie kariery zawodowej ze wszystkich uczestników eksperymentu. Psychologowie uznali, że wysoki iloraz inteligencji może w dużym stopniu pomagać przy radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami, takimi jak ukończenie studiów, znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płanej pracy, czy wybór odpowiedniego partnera życiowego.

Oprócz tego warto zwrócić uwagę na wyniki, jakie osiągnęło wiele znanych i szanowanych osób, które zdecydowały się rozwiązać test na inteligencję. Dla przykładu były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton może pochwalić się wynikiem 137 IQ. Reżyser i scenarzysta Quentin Tarantino posiada iloraz inteligencji oszacowany na około 160 punktów! Również Bill Gates, założyciel firmy Microsoft, szczyci się podobnie wysokim wynikiem.

Czy nie oznacza to, że życiowy sukces jest zdeterminowany między innymi poziomem inteligencji? Trudno temu zaprzeczyć, dobrze zrozumiały ten fakt matki kilkuletnich dzieci, które szukają różnych sposobów na rozwnięcie możliwości intelektualnych swoich pociech. Wobec tego rynek zabawek edukacyjnych przeżywa rozkwit, pojawia się coraz więcej zabawek mających uczyć logicznego myślenia. Rodzice doskonale rozumieją, że rozwijanie inteligencji dziecka jest wspaniałą inwestycją w jego przyszłość.